Skup i przetwórstwo
owoców i warzyw

DLACZEGO BAŚPOL?

Skup i przetwórstwo
owoców i warzyw

Lokalni i regionalni
dostawcy

Tunele mroźnicze, komory
wstępnego chłodzenia,
pomieszczenia sortownicze,
chłodne składowe

Przestrzegamy wymagań
sanitarno – higienicznych

Wprowadzamy do obrotu
i przetwarzania produkty
rolnictwa ekologicznego

Firma rodzinna działającą
na rynku od 1993 roku